EKODESIGN OCH ErP - ETT DELAT ANSVAR FÖR MINSKAD MILJÖPÅVERKAN 

Med ett sekel av innovationer inom luftteknologi så utvecklar vi på Fläkt Woods med stolthet energieffektiva ventilationslösningar som möter eller överträffar kundens, samhällets och regelverkens krav. 

Ekodesigndirektivet och förordningarna är stora och viktiga steg i arbetet med att minska klimatpåverkan. Vi är väl förberedda på detta och kommande steg i arbetet med att säkerställa energieffektiva produkter från Fläkt Woods. På den här sidan hittar du information om hur förordningens nya regelverk påverkar våra produkter och lösningar. Du finner även länkar till produktrelaterade dokument och intyg. 

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT AVSEDDA FÖR ANNAT ÄN BOSTÄDER (NVRU)

Maximalt luftflöde > 250 m3/h valda av professionella användare 

Generellt

Alla luftbehandlingsaggregat ska vara utrustade med styrutrustning för variabel fläkthastighet. Aggregat för till- och frånluft (sk BVU) ska vara utrustade med energiåtervinningssystem och de ska ha möjlig termisk bypass-funktion. 

  • Fläkt Woods överträffar lagkrav

Temperaturverkningsgrad – Vätskebaserade batteriåtervinningssystem

Lägsta verkningsgrad för vätskebaserade batteriåtervinningssystem (sk RAC) ska vara i januari 2016: minst 63% och i januari 2018: 68%

  • Fläkt Woods överträffar lagkrav

Temperaturverkningsgrad – Rotorer och plattvärmeväxlare 

Lägsta verkningsgrad för rotorer och plattvärmeväxlare (sk RHE/PHE) sla vara i januari 2016: minst 67% och i januari 2018: minst 73%

  • Fläkt Woods överträffar lagkrav

Ny SFP-definition kallad SFPint

SFPint är mått på den elektriska energi som behövs för trycka luften genom värmeåtervinnaren och filtren i ett luftbehandlingsaggregat. Detta ersätter inte värdet av traditionell SFPv och korrekt temperaturverkningsgrad när man ser på ventilationssystemets prestanda. 

  • Fläkt Woods överträffar lagkrav

Fläkteffektivitet

Minimum fläkteffektivitet måste uppfyllas av alla fläktar så som takfläktar, kammarfläktar etc (sk UVU). Detta baseras på fläktens statiska effektivitet från nominellt flöde, externt tryck och energi till fläktmotorn.

  • Fläkt Woods överträffar lagkrav

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT AVSEDDA FÖR BOSTÄDER 

Maximalt luftföde < 250 m3/h valda av professionella användare och privatpersoner

Från 1 januari 2016

SEC, beräknad på årligt klimat, ska inte vara mer än 0 kWh/(m2.a).

Enheter utan kanalanslutningar inklusive luftbehandlingsaggregat som ska vara utrustade med en kanalanslutning på antingen till- eller frånluftssidan ska ha en ljudnivå på maximalt 45 dB LWA.

Alla luftbehandlingsaggregat, förutom enheter med dubbelt användande, ska vara utrustade med multi- eller variabel motorhastighet.

Alla dubbelriktade luftbehandlingsaggregat ska ha termisk bypass-funktion

  • Fläkt Woods överträffar lagkrav

 Från 1 januari 2018

SEC, beräknad på årligt klimat, ska inte vara mer än – 20 kWh/(m2.a).

Enheter utan kanalanslutningar inklusive luftbehandlingsaggregat som ska vara utrustade med en kanalanslutning på antingen till- eller frånluftssidan ska ha en ljudnivå på maximalt 40 dB LWA.

Alla luftbehandlingsaggregat, förutom enheter med dubbelt användande, ska vara utrustade med multi- eller variabel motorhastighet.

Alla dubbelriktade luftbehandlingsaggregat ska ha termisk bypass-funktion

Luftbehandlingsaggregat med minst ett filter ska vara utrustade med en synlig varningssignal för filterbyte.

  • Fläkt Woods överträffar delvis redan kommande lagkrav