GAME-CHANGER: OPTIVENT® ULTRA - VAV-spjäll med ultramätare

Efter 30 års arbete med VAV-spjäll och system så lanserar vi nu en revolutionerande teknik för att mäta och reglera luftflödet.

Klicka här för att läsa mer eller se vår demonstrationsvideo!

  • Kräver inga raksträckor
  • Lägre ljudalstring
  • Mer energieffektiv
  • Mindre underhåll

Ett energieffektivt VAV bygger på principen rätt mängd luft vid rätt tillfälle och för att lyckas så krävs precisa luftflödesmätningar. Detta har hittills inneburit svårigheter i projekteringsfasen eftersom att traditionella mätmetoder kräver att kanalsystemet har en viss raksträcka före och efter spjället för att få korrekta mätvärden. Ultramätaren i OPTIVENT® ULTRA ändrar hela förutsättningen för att projektera VAV-system. Den nya tekniken som sitter i ultramätaren är baserad på ultraljud istället för tryckfall och därmed så kunde vi undvika att placera komponenter i luftströmmen som skapar oljud och onödigt tryckfall.


OPTIVENT® ULTRA ger noggranna mätvärden utan behov av raksträcka innan spjället och kan monteras direkt efter böj eller T-stycke utan att det påverkar spjällets funktion. Den nya mättekniken med ultraljud innebär också en avsevärt bättre precision.

LUFTFLÖDESMÄTNING MED ULTRALJUD

TEMPERATURMÄTNING
Principen med ultraljudsmätning kräver att vi kompenserar för lufttemperatur och då såg vi möjligheten till en synergieffekt. OPTIVENT® ULTRA mäter även lufttemperaturen mycket noggrannt och kan ersätta exempelvis kanalgivare.


LÅG LJUDNIVÅ
Inga fysiska givare i luftströmmen som skapar tryckfall och ljud. Traditionell teknik innebär ofta att det genereras onödigt mycket oljud från mätflänsen. 

MINDRE UNDERHÅLL
Vanligtvis så sitter en tryckfallsmätare monterad i luftströmmen och utgör en naturlig samlingsplats för damm och smuts, vilket i sin tur leder till ökat behov av underhåll och minskad mätnoggrannhet. OPTIVENT® ULTRA har mindre komponenter monterade i luftströmmen och vi kan därigenom minska ansamlingen av damm.

ENERGIEFFEKTIV
Inget onödigt tryckfall och precisa mätvärden hjälper dig att undvika överventilering och överflödig energiförbrukning. 

INOMHUSKLIMAT
Marknadens bredaste flödesområde och inget onödigt tryckfall betyder att OPTIVENT® ULTRA kan ventilera en fastighet oavsett storlek, utformning eller temporär belastning.


Kontakta din lokala säljare om du vill vet mer!