Ny kammarfläkt - Centriflow 3D

Med stolthet släpper vi på Fläkt Woods den nya kammarfläkten Centriflow 3D i våra eQ aggregat!

Ett nyckelelement för den imponerande prestandan hos CentriFlow 3D är det nyutvecklade Mix Flow fläkthjulet. Det levererar ett naturligt och effektivt luftflöde inne i luftbehandlingsaggregatet där luftströmmen inte separeras från skovelns yta – varken på vakuum- eller trycksidan – vilket resulterar i minimal turbulens, maximal dynamisk tryckkonvertering och den lägsta möjliga ljudnivån.

 

Fläktens innovativa egenskaper översätts till prestandaförbättringar och lägre livscykelkostnader för våra eQ-aggregat.

  • Lägre driftskostnad - upp till 5% lägre SFPv
  • Lägre ljudnivå

Den nya kammarfläkten implementeras som standard för alla storlekar av eQ Prime och merparten av alla storlekar av eQ Master med EC-, PM-, IE2 och IE3-motorer.

Våra eQ aggregats erkänt höga prestanda blir nu ännu bättre med den nya kammarfläkten Centriflow 3D.

Kontakta ditt lokala säljkontor idag för mer information om hur eQ och Centriflow 3D kan förbättra ditt ventilationssystems prestanda och hur du kan sänka ditt LCC.