Historia

EN LÅNG HISTORIA OCH ETT STARKT ARV

Vi är en global marknadsledare för inomhusklimat- och brandsäkerhetslösningar. Varje år levererar vi 1000-tals projekt över hela världen. Vi erbjuder våra kunder högkvalitativa ventilationslösningar för olika typer av applikationer och byggnader.

Fläkt grundades 1918 i Jönköping och blev snabbt ledande leverantör av nya produkter och lösningar inom luftbehandling, don och fläktar.

FläktGroup skapades 2016 - DencoHappel och Fläkt Woods går samman och bildar tillsammans en marknadsledare inom energieffektiva produkter och lösningar för inomhusklimat.

Nu tar vi steget fullt ut och byter namn till FläktGroup.

Se FläktGroups hela historia här>>

På bilden: Uppstarten av Fläkt vid Dunkehallaån i Jönköping.

Produktfamiljer

FEM PRODUKTFAMILJER

Med våra fem produktfamiljer kan vi erbjuda ventilationslösningar för bästa möjliga inomhuskomfort och brandsäkerhet. 

FLÄKTAR - Alla fläktar från Fläkt Woods är byggda för allmän ventilation, men vi har även fläktar som skyddar människor och byggnader vid brand.

LUFTBEHANDLING - Luftbehandlingsaggregat renar, värmer och kyler luften och kontrollerar ibland luftfuktigheten. Genom att kombinera de mest energieffektiva systemen, de mest effektiva fläktarna och motorerna med smart styr & regler, förser våra luftbehandlingsaggregat människor med den bästa inomhuskomforten till de lägsta energikostnaderna.

FLÖDESKONTROLL/STYR & REGLER - IRIS Original ger enkel och säker injustering av luftflöde, medan Optivent®-produkter har en funktion för behovsstyrd ventilation. Vi har även CE-certifierade Brand-/Brandgasspjäll för brandsäkerhet i byggnader.

KYLBAFFLAR & LUFTDON - Luftdon och kylbafflar är designade för att säkerställa bästa möjliga inomhusklimat och samtidigt uppfylla krav för VAV-funktion, minimera drag och för att öka flexibiliteten hos produkterna.

KANALSYSTEM - Veloduct® är ett komplett system av runda kanaler som ger täthet i toppklass. Veloduct® är CE-märkta (600 °C, 2 timmar) för brandsäker användning.

Gå till vår produktkatalog>> 

Fokusområden

Inomhuskomfort - För människor i byggnader

Med vårt starka arv är vi experter på att leverera högkvalitativa och energieffektiva ventilationssystem till olika typer av byggnader. 

Se mer om våra lösningar för en bättre inomhuskomfort>>

Brandsäkerhet - För människor, byggnader och utrustning

Vi har testade och CE-certifierade produkter för att säkerställa att människor och byggnader skyddas med hjälp av ventilationsstyrning vid brand.

Se mer om våra produkter för brandsäkerhet>>  

Affärssegment

FLÄKT WOODS GROUP ÄR VERKSAMMA INOM FYRA SEGMENT. I SVERIGE FOKUSERAR VI PÅ KOMMERSIELLA FASTIGHETER OCH BOSTÄDER. 

  • Kommersiella fastigheter

  • Bostäder

  • Specialapplikationer, marin, olja & gas

  • Industri, tunnelprojekt och energieffektiva komponenter

  • DATACENTER & ICT

Energieffektivitet

EPBD-direktivet 

I överensstämmelse med Kyoto-protokollet har EU satt upp ett mål för energibesparing. För fastigheter är målet satt vid 20% besparing innan år 2020.

De 160 miljoner byggnader som finns inom EU använder 40% av Europas energi och står för mer än 40% av koldioxidutsläppen. Och tyvärr är det en siffra som stiger!

Därför har EU-kommissionen utfärdat EPBD-direktivet (The Energy Performance of Buildings Directive). Direktivet trädde i kraft i januari 2003. Lokal lagstiftning och tidtabeller i de olika medlemsstaterna utvecklas fortlöpande. Att minska energianvändningen i Europas fastigheter utan att försämra funktion och inomhusklimat blir en stor utmaning.

Läs mer om Fläkt Woods energisnåla produkter och lösningar>>

Produktionsorter

MED RÖTTERNA I JÖNKÖPING - UTVECKLING OCH TILLVERKNING PÅ TRE ORTER I SVERIGE

  • Omsättning ca 1,4 miljarder sek
  • 700 anställda i Sverige
  • Produktion i Jönköping och Järna 
  • 16 säljkontor från Luleå i norr till Malmö i söder

Jönköping

Fläkt Woods i Jönköping är koncernens Center of Excellence för utveckling och tillverkning av luftbehandlingsaggregat och kylbafflar.

Järna 

Utveckling och tillverkning av cirkulära kanaler och spjäll.

Kvalitet

HÅLLBARHET OCH ANSVAR

Fläkt Woods produkter och komponenter är konstruerade, tillverkade och testade enligt internationell kvalitetsstandard, vilket inkluderar ISO 9001, ISO 14001, och OHSAS 18001.

Som kund får du hjälp av Fläkt Woods Sälj- och Kundsupport med att välja rätt produkter till ditt projekt, men också med att möta certifieringskrav enligt LEED, BREEAM, DGNB och HQE, med flera.

Den tekniska prestandan på våra produkter möter eller överträffar Eurovent-standarden och Fläkt Woods är medlem i AMCA.

Etik

AFFÄRSETIK

Fläkt Woods policy om hur vi gör affärer har alltid varit tydlig: "Vi kompromissar inte med integritet och ingenting är viktigare än att följa lagarna inom konkurrensrätt".

I den komplexa världen vi lever i är det inte alltid självklart vad som är rätt och fel. Och eftersom Fläkt Woods Group är ett utspritt företag med 25 enheter, 2230 anställda varav 90 är chefer, så har vi utvecklat en policy för vår affärsetik. Förutom affärsrättslagar så innehåller policyn öven riktlinjer för hur vi vill sköta våra affärer med anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Ladda ner Fläkt Woods Etiska Handbok (på engelska)>>

Fläkt Woods ser mycket allvarligt på vår potentiella inverkan på kunder, leverantörer, anställda, samhället och miljön. 

Karriär

VÅRA ANSTÄLLDA SKAPAR VÅR FRAMGÅNG

Fläkt Woods AB, med cirka 700 anställda, har produktion och utveckling i Jönköping och Järna samt säljkontor på 16 platser runt om i Sverige. Vi erbjuder utmaningar inom flera yrkeskategorier i en internationell miljö för ingenjörer inom projektledning, utveckling och produktion, supportfunktioner till logistik och marknad. Hos oss finns även tjänster inom sälj, finans, HR, IT och många fler intressanta områden.

 

Jobba hos oss

Om du är intresserad av att växa med vår organisation, har specifika kunskaper inom våra produktområden, har arbetat inom eller besitter erfarenhet från liknande branscher så är vi intresserade av dig.

Under länken nedanför kan du läsa mer om våra lediga tjänster.

LEDIGA JOBB PÅ FLÄKT WOODS>> 

Ledning

FLÄKTGROUP IS THE RESULT OF THE MERGER OF THE SUCCESSFUL COMPANIES DENCOHAPPEL AND FLÄKT WOODS.

FLÄKTGROUP IS HEADQUARTERED IN HERNE, GERMANY. PLEASE FIND OUT MORE ABOUT OUR FULL MANAGEMENT TEAM HERE >>

FLÄKTGROUP HEADQUARTERS:

Herne Headquarters
Südstraße 48
44625 Herne
Germany

+49 2325 468 00
info@flaktgroup.com

Contact:
Torsten Sondergaard
Torsten.Sondergaard@flaktgroup.com

Varför FläktGroup?

FEM BRA ANLEDNINGAR TILL ATT SAMARBETA MED FLÄKT WOODS

Vare sig du är konsult, installatör eller fastighetsägare så finns det många bra anledningar till att samarbeta med Fläkt Woods.

Här har vi listat våra favoriter, de fem viktigaste anledningarna till varför Fläkt Woods är den perfekta samarbetspartnern>> 

Press

MEDIAKONTAKT

Kontaktperson för press oCh media:

Ola Skoglund
Kommunikationschef
Air Comfort & Fire Safety Europe, FläktGroup
tel +46 (0)8 626 49 03
ola.skoglund@flaktgroup.com

Håll dig uppdaterad. Följ oss på sociala media:

LinkedIn
Twitter
YouTube
Facebook

Nyheter

Besök vårt nyhetsrum för senaste nyheter>>

Kontakta FläktGROUP

Om du är intresserad av våra produkter och ventilationslösningar för en hälsosam och säker inomhuskomfort, så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper gärna till!

FläktGroup har säljkontor på 18 orter i Sverige.

Hitta din kontakt här>>