Ventilationslösningar för hög luftkvalitet

Hög luftkvalitet har positiv inverkan på människors hälsa, produktivitet och komfort.

Att helt enkelt avlägsna föroreringar från uteluften och hålla nere CO2-halten med ett ordentligt luftflöde räcker en bra bit på vägen för att skapa en inomhusmiljö med hög luftkvalitet. Här kan Fläkt Woods erbjuda marknadens bredaste sortiment av luftbehandlingsaggregat, flödesreglering, kylbafflar och din som ger rätt luftflöde med optimerade lösningar för energiåtervinning och inomhuskomfort. Nedan lyfter vi fram några exempel och kontakta närmsta säljkontor för fler smarta lösningar.