KYL-/VÄRMEBAFFLAR 

WEGA II / NOVA II / LYRA II 

- DE ENDA BAFFLARNA DU BEHÖVER

Med Wega II, Nova II och Lyra II – våra bafflar med Pi-funktion – får du stor flexibilitet integrerat redan från början. De har en flexibilitet som gör att de kan anpassas efter lokalernas inredning, och att bästa möjliga system kan utformas oberoende av kanalsystem. Pi-funktionen samt luftriktar- och energiregleringsfunktionen ger möjligheter till anpassning till de ständiga förändringarna på ett modernt kontor. När behoven ändras kan Pi-ställdonet enkelt flyttas till en annan kylbaffel och installeras igen på några minuter.

Klicka här för att se värmekamerabilder och en röktestvideo från labbet!

Klicka här för teknisk dokumentation!

WEGA II / NOVA II / LYRA II – DE ENDA BAFFLARNA DU BEHÖVER

Wega II/ Nova II / LYRA II har utvecklats för att möta de höga kraven i moderna, dynamiska kontor där möjligheten att anpassa lokalens komfortsystem vid ändringar i inredningen är lika viktig som toppmodern teknik som sparar energi. Den förbättrade designen har ställbara dysor som ger stora möjligheter att variera luftflödet. Dysorna kan motoriseras och automatiskt justera ventilationens luftflöde efter närvaro i rummet, oberoende av tryckförändringar i kanalsystemet.

Unik funktion ger många fördelar idag och i morgon

Säkerställ komforten! Pi-funktionen minimerar risken för kallras, som annars ofta blir följden om du använder ett vanligt spjäll för att reglera luftmängden.

Pi-funktionen håller luftflödet vid börvärdet och även vid tryckvariationer i kanalen. Pi-funktionen kan enkelt installeras i efterhand och kan användas i alla kanalsystem tack vare den tryckoberoende funktionen.

 • Modbus-kommunikation
 • Digital display för inställningar och luftflöde
 • Arbetsområde 0–10 V
 • Linjär flödesreglering mellan 3 flödesnivåer: Ingen närvaro, Min. närvaro och Max. närvaro
 • Kan installeras i efterhand
 • Kompatibel med IPSUM

Se röktestfilm längst ned på denna sida.

BEHÖVER DU VERKLIGEN DINA RADIATORER?

När du har bestämt dig för att använda kylbafflar i din fastighet, se då till att välja Fläkt Woods bafflar med värme och Pi-funktion. Då kan du använda Pi-funktionen också i värmefallet och undvika det klassiska problemet med att värmen stannar vid taket.

UNIK 

Wega II/ Nova II / Lyra II med tryckoberoende Pi-funktion (där Pi står för Pressure Independant) har utvecklats för behovsstyrd ventilation. Med denna lösning sparar du energi när lokaler står tomma, och det energieffektiva systemet med luft- och vattenkylda kylbafflar ger överlägsen komfort genom att ventilera när det behövs.

Pi LUFTFLÖDESREGLERING PASSAR ALLA KANALSYSTEM

För att öka energibesparingen ytterligare kan dysorna anpassa luftflödet efter närvaron i rummet och hålla inställda värden oberoende av tryckförändringar i kanalsystemet. Anslut bara till en närvaro- eller CO2-givare. Luftflödesinformationen finns direkt tillgänglig för frånluftsspjället. Linjär luftflödesreglering ger optimal Coanda-effekt och förhindrar effektfall i ett brett flödesområde, så att komforten bibehålls. Det aktuella tilluftsflödet kan enkelt kopplas till frånluften så att ventilationen kan balanseras. Pi-funktionen finns som tillval och kan installeras i efterhand.

 

Häng med i förändringarna med Wega II/Nova II / LYRA II

I dagens arbetsliv är allting i ständig förändring. Att snabbt kunna anpassa sig är inte bara en fördel, det är helt nödvändigt. Med VAV-kylbafflarna Wega II/Nova II behöver du bara göra en ny konfigurering. Flexibiliteten är inbyggd i luftriktar- och energiregleringsfunktioner. Även Pi-funktionen är anpassad för snabba förändringar. Den kan enkelt flyttas mellan rum med hög närvaro. Bara koppla ur, anslut igen och ställ in nya värden.

SELECT

SELECT är Fläkt Woods nya webbaserade produktvalsprogram som ersätter ExSelAir. I ett första stadie så kan du använda programmet för att välja, konfigurera och dimensionera kylbafflar, luftdon, spjäll, VAV och kanalsystem. Håll ögonen öppna efter framtida uppdateringar - du kan fortfarande använda ExSelAir men detta kommer fasas ut under 2017!

Testa SELECT>>

Driftexempel 1 - värmefall 

På en traditionell baffel med VAV i värmefallet, går oftast baffeln på ett lågt tilluftsflöde och ett med lågt tryckfall över baffelns tilluftsdysor eller spalter. Detta för med sig låg impuls på luften och värmen har svårt att spridas jämt i rummet. En stor temperaturgradient uppstår. Den varma luften stannar helt enkelt kvar vid taket.

Driftexempel i bilden till höger:

 • 15 l/s
 • 20Pa
 • 450 W värme
 • 32°C inlopp vatten
 • 18°C tilluft
 • Baffellängd: 180 cm
 • 18°C rumsluft

Driftexempel 2 - värmefall 

Genom att vi med hjälp av vår Pi-funktion, stryper tilluften i baffelns tilluftsspalter, använder vi allt tillgängligt tryck. Redan här syns en klar förbättrad värmespridning, tack vara högre impuls på tilluften.

Driftexempel i bilden till höger:

 • 15 l/s
 • 80 Pa
 • 550 W värme
 • 32°C inlopp vatten
 • 18°C tilluft
 • Baffellängd; 180 cm
 • 18°C rumsluft

DRIFTEXEMPEL 3 - värmefall 

Genom en unik kombination av vår Pi-funktion och vår rumsregulator, kan vi även i värmefallet använda oss av VAV-variabelt luftflöde. På så sätt skapar man en mycket bättre spridning av värmen i rummet. Dessutom kan man på detta sätt även få betydligt mer värmeeffekt ur baffeln.

Driftexempel i bilden till höger:

 • 30 l/s
 • 80 Pa
 • 750 W värme
 • 32°C inlopp vatten

 • 18°C tilluft
 • Baffellängd: 180 cm
 • 18°C rumsluft

WEGA II RÖKTEST - KYLFALL


Nedan visar vi skillnaden mellan traditionella bafflar och när du använder Fläkt Woods bafflar med Pi-funktion.


Smidiga och tydliga fördelar med en enkel lösning

SLUTKUNDER/FASTIGHETSÄGARE

 • Mycket flexibelt ventilationssystem som kan anpassas till framtida layoutförändringar
 • Behaglig arbetsmiljö med hög kvalitet på inomhusluften
 • Minimal energiförbrukning och minimalt underhållsbehov.

KONSULTER

 • Hög kvalitet på inomhusluften med övervakning som tillval
 • Kompatibelt med IPSUM
 • Lätt att utforma och passar till alla kanalsystem.

INSTALLATÖRER

 • Snabb och enkel installation tack vare fästbyglar
 • Snabb och flexibel driftsättning
 • Lätt att utforma och passar till alla kanalsystem

Kontakta FläktGROUP

Om du är intresserad av våra produkter och ventilationslösningar för en hälsosam och säker inomhuskomfort, så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper gärna till!

FläktGroup har säljkontor på 18 orter i Sverige.

Hitta din kontakt här>>