DU MÅSTE SPARA 20% PÅ ENERGIFÖRBRUKNINGEN INNAN 2020. VI KAN HJÄLPA TILL GENOM VÅRA ENERGIEFFEKTIVA VENTILATIONSLÖSNINGAR.

UTMANING: MINSKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN I BYGGNADER I LINJE MED LAGKRAV OCH MILJÖCERTIFIERINGAR.

FLÄKT WOODS LÖSNING: ENERGIEFFEKTIVA VENTILATIONSSYSTEM MED SMARTA KOMPONENTER SOM LEVER UPP TILL ELLER ÖVERTRÄFFAR KRAV IDAG OCH I MORGON.

e3 koncept

FLÄKT WOODS e3-KONCEPT

e3 är vårt koncept och ledstjärna när vi utvecklar och levererar lösningar och produkter till våra kunder med fokus på miljö (environment), ekonomi och expertis.

VI GER MÄNNISKOR BÄSTA MÖJLIGA INOMHUSKOMFORT OCH BRANDSÄKERHET GENOM ATT:

  • Skydda vår gemensamma miljö

  • Utveckla energisnåla och ekonomiska produkter och lösningar

  • Utnyttja vår expertkompetens när vi tar fram produkter till våra kunder

Detta är grundpelarna i Fläkt Woods e3-koncept.

Läs mer>>

EPBD-direktivet

I överensstämmelse med Kyoto-protokollet har EU satt upp mål för energibesparing för att klara av klimatmål för att säkerställa vår gemensamma miljös framtid. För fastigheter är målet satt till 20% besparing innan år 2020. De 160 miljoner byggnader som finns inom EU använder 40% av Europas energi och står för mer än 40% av koldioxidutsläppen. Och tyvärr är det en siffra som stiger...

Därför har EU-kommissionen utfärdat EPBD-direktivet (The Energy Performance of Buildings Directive). Direktivet trädde i kraft i januari 2003. Lokal lagstiftning och tidtabeller i de olika medlemsstaterna utvecklas fortlöpande. Direktivet för energiprestanda från 2010 och energieffektivitetsdirektivet från 2012 är EU’s huvudsakliga lagstiftning för att minska på energiförbrukningen i byggnader.

Att minska energianvändningen i Europas fastigheter utan att försämra funktion och inomhusklimat är en stor utmaning med nödvändig för att klara klimatmål. Vi på Fläkt Woods arbetar ständigt med att ta fram produkter och lösningar som ligger i framkant för att vi och våra kunder ska ta vårt ansvar för en hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om det senaste ErP-direktivet!

 

Fläkt Woods e3-koncept BIDRAR TILL ATT visionen Blir verklighet

Fläkt Woods har satsat stora utvecklingsresurser för att utveckla vårt e3-koncept, där e står för ”environment” (miljö), ”ekonomi” och ”expertis”. Vårt e3-koncept är vår ledstjärna där vi hela tiden ser till varje liten detalj för att uppnå optimala resultat.

Att göra miljömedvetna val innebär ofta en uppoffring eller kompromiss - de kräver ofta en större initial investering än de produkter som är sämre för miljön, men är på sikt billigare. 

Men det är det här som är tjusningen med Fläkt Woods e3-koncept: Våra produkter, lösningar och komponenter förser människor med högkvalitativ inomhuskomfort och brandsäkerhet, men sparar samtidigt energi och pengar. Ett exempel på detta är ReCooler HP - Fläkt Woods unika integrerade kyl-, värme- och återvinningsenhet till eQ luftbehandlingsaggregat där vi har visat att redan investeringen är mer lönsam jämfört med traditionella lösningar.

Ett tydligt exempel på detta är vår senaste JMv axialfläkt. Klicka här för att läsa mer!

Här kan du läsa mer om vårt e3-koncept!

miljöcertifieringar

Vi ser en ökande ambition bland våra kunder att miljöcertifiera sina projekt genom standarder som LEED, Miljöbyggnad, BREEAM m fl, . Detta görs för att ha en hållbar utveckling men också att skapa attraktiva miljöer som ger möjlighet till högre lönsamhet.

LEED-certifiering blir mer vanligt där LEED står för Leadership in Energy & Environmental Design. LEED förändrar sättet vi tänker på hur byggnader och samhällen är designade, uppbyggda, underhålls och leds världen över. LEED-certifierade byggnader sparar pengar och resurser, och har en positiv inverkan på allmänhälsan samtidigt som det förordar ren, förnyelsebar energi.

LEED är ett certifieringsprogram som erkänner och lyfter fram branschens bästa byggnadsstrategier och praktiker. För att erhålla LEED-certifiering måste byggnadsprojekt uppnå särskilda kriterier och kan även erhålla olika nivåer av certifiering genom att intjäna poäng. Kriterier och poängsättning varierar för olika projektkategorier (typer av byggnader/byggnadsprojekt), och olika arbetsgrupper väljer den bäst lämpade kategorin för sitt projekt.

Fläkt Woods är stolta partners för flertalet LEED-certifierade byggnader!

Hur gör vi för att lyckas?

1. Våra komponenter är energieffektiva.

Att använda effektiva komponenter är en naturlig startpunkt. Efter mer än hundra år i branschen är det vad våra kunder förväntar sig av oss. Vi använder den senaste teknologin för att skapa smarta lösningar.
Lösningarna förenar vår långa erfarenhet med offensiva satsningar på forskning och utveckling. Som internationell ledare i branschen har vi de resurser som krävs.

Gå till våra produkter>>

2. MEN Våra produkter är ännu bättre.

Våra produkter är ett resultat av vår samlade erfarenhet och energieffektiva komponenter samtidigt som de är konstruerade att nå ännu högre prestanda i energieffektivitet. Detta gäller framförallt våra integrerade styrsystem, som är resultat av många års erfarenhet av utveckling.      

Fläkt Woods installationer med energieffektiva produkter har gett våra kunder:
11B$ i besparingar i energikostnader, >276 BKw energibesparing, >54 m ton i CO2-besparingar.

Gå till våra produkter>>

3. OCH TILLSAMMANS GER DE BÄST RESULTAT.

Men det är när vi kombinerar de olika komponenterna – och använder smarta styrsystem – som de verkliga genombrotten i energibesparing uppstår. Denna strategi kräver att komponenter och system designas tillsammans. Det krävs nämligen ingående kunskap om hur olika komponenter påverkar varandra för att uppnå den optimala totallösningen. Fläkt Woods utvecklar både komponenter och system. Det är därför vi kan kombinera dem till samverkande helhetslösningar med full harmoni.

Läs mer om våra systemlösningar för Inomhuskomfort>>
Läs mer om våra systemlösningar för Brandsäkerhet>>

lcc ger klara besked

När man designar ventilationssystem används ofta livscykelkostnad LCC (Life Cycle Cost) som beräkningsmodell för att se hur lönsam investeringen är. Den balanserar merkostnaden för effektivare komponenter och smartare system mot framtida besparingar i energiåtgång och underhåll.

Föga förvånande är ett smartare system oftast vinnare. Det är inte så konstigt när energiförbrukningen står för 85% av totalkostnaden, underhållning för 5%  och investeringen för bara 10%.   

I vår LCC-beräknare kan du ta reda på hur mycket du kan spara med hjälp av högeffektiva fläktmotorer och värmeåtervinningssystem i vårt eQ-sortiment.