FRAMTIDSSÄKRAD & FLEXIBEL

EcoNet representerar hur Fläkt Woods ser på vad modern batteriåtervinning bör leverera. Här kan du läsa mer om hur du utökar den kommersiella ytan i en fastighet genom smart placering av till- och frånluftsaggregaten men även hur du säkerställer god hygien och vilka energikällor du kan använda!

FRIGÖR KOMMERSIELL GOLVYTA

Då till- och frånluft är helt separarerade öppnas även nya möjligheter i placering. Det finns ingen naturlig begränsning att enheterna måste stå på varandra. Frånluft kan tex stå i källaren och tilluft på vinden, de kan placeras sida vid sida eller efter varandra till skillnad från traditionella lösningar. Yta kostar och med Econet blir investeringen ännu enklare att räkna hem.

Modern batteriåtervinning

Traditionella batteriåtervinningssystem använder oftast on/off på vattenflödet som är injusterat för maximalt luftflöde. Econet däremot använder sig av en varvtalsstyrd pump och anpassar vätskeflödet efter luftflödet. Detta ger mycket bättre återvinning vid dellast som t.ex. VAV-system.

Dubbelt luftflöde per takhöjd!

Ett sätt att utnyttja fördelen med att till och frånluft inte behöver vara placerade på varandra är att du kan nyttja utrymmen som annars har för låg takhöjd.


Varför har man tvingats lyfta taket i den infällda bilden? Kan det vara att man använt en motströmsväxlare i stället för ett Econet aggregat? Vad kostar ett taklyft som detta?

Minska Schaktstorleken! 

Ett annat sätt är att använda möjligheten att placera till och frånluft på helt skilda ställen i fastigheten. T.ex. uteluft i källaren och avluft på vinden.

Genom att utnyttja att kanaldimensionerna minskar från två håll, kan man minska schaktstorleken och skapa mer uthyrbar yta på alla våningsplan.

Undvik straffavgifter!

Om du skulle köpa fjärrvärme med tankbil skulle du förmodligen tömma allt som fanns i tanken, men nu levereras fjärrvärmen i rörsystem. Många fastighetsägare tar inte ut maximal energi ur fjärrvärmen utan returnerar alldeles för höga returtemperaturer, vilket oftast ger straffavgifter.

Med Econet kan du använda spillvärme, som t.ex. returen på fjärrvärmen för att värma luften, samtidigt som din returtemperatur på fjärrvärmen sjunker.

TJÄNA PENGAR!

Om man t.ex. kan ”trolla” bort ett fläktrum på 30kvm, genom att hitta alternativa placeringar och istället hyra ut denna yta så ger det 2 miljoner kronor i ökade hyresintäkter på 20år (räknat på 2000kr/kvm och år).

Dessutom blir det ofta billigare i investeringsskedet att använda ett gemensamt aggregat istället för att dela upp ventilationen på flera.

ECONETS SMARTA FLEXIBILITET GÖR DEN FRAMTIDSSÄKER

Econet är framtidssäkrat då bara fantasin sätter gränser för vilket energislag man vill använda.

Dessutom klarar Econet att använda ”lågvärdig energi”, som t.ex. spillvärme, fjärrvärmeretur mm.

Fjärrvärme/fjärrkyla och Econet är en svårslagen kombination då det stora energiuttaget ger stora delta-t och man minskar då ”straffavgiften” som många fjärrvärmebolag tar ut för höga/låga returtemperaturer.

GÅR DET ATT ÅTERVINNA ALL LUFT?

Med Econets helt separerade luftströmmar kan du återvinna luft från i stort sett vilka verksamheter som helst. Till och med luften från garage går att återvinna i samma aggregat som betjänar övriga huset.

Och du… ska du bygga om så behöver du inte vara orolig. Total layout-frihet råder. Du kan flytta runt eller byta verksamheter hur som helst.

PROBLEM MED LUKTÖVERFÖRING?

I och med att till- och frånluft är helt separerade, finns det ingen risk för luktöverföring i aggregatet. Bara misstanken att det är ventilationen som för över lukter tex. mellan lägenheter kostar många gånger mycket pengar att utreda. Med Econet kan man direkt utesluta aggregatet som felkälla.

GARANTERAT SKILJDA LUFTFLÖDEN

I och med att Econet har helt skilda luftströmmar elimineras risken för bakterieöverföring mellan frånluft och tilluft i aggregatet.

Econet innebär också att Layout-friheten blir total. Det går utmärkt att bygga om och flytta verksamhet i olika delar av huset, i och med att ingen risk för att blanda gammal med ny luft finns.

 • Layout-frihet
 • Ingen risk för bakterieöverföring
 • Ingen risk för luktöverföring

Läs mer om hur vi arbetar med ventilation i sjukhusmiljö genom att klicka här!

ECONET: PRINCIPSKISS

Till skillnad från traditionell batteriåtervinning använder vi kombibatterier, vilket gör att vi kan använda hela batteriytorna för bl.a. återvinning. 

 

Traditionell lösning:

 • Cirkulationspump körs on/off
 • Ett batteri är alltid i vägen
 • Shunt och rörkopplingar på byggs på plats

EcoNet från Fläkt Woods:

 • Cirkulationspump är varvtals/behovsstyrd 
 • Över 80% energiåtervinningseffektivitet
 • Kombibatteri ger stort ΔT och möjlighet att använda tex spillvärme
 • Avancerat frostskydd – säkert & sparar energi
 • Fabriksbyggd pumpgrupp & styr

BIBEHÅLLEN HÖG VERKNINGSGRAD

Traditionella batteriåtervinningssystem använder oftast on/off på vattenflödet som är injusterat för maximalt luftflöde. Econet däremot använder sig av en varvtalsstyrd pump och anpassar vätskeflödet efter luftflödet. Detta ger mycket bättre återvinning vid dellast som t.ex. VAV-system.

Kontakta FläktGROUP

Om du är intresserad av våra produkter och ventilationslösningar för en hälsosam och säker inomhuskomfort, så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper gärna till!

FläktGroup har säljkontor på 18 orter i Sverige.

Hitta din kontakt här>>