eCO TOP

Som komplement till eCO Top finns eQ-serien som erbjuder topp-anslutna aggregat under namnet eQ Top. Tillsammans täcker de två serierna flöden upp till 1,3 m3/s.

eCO Top har konstruerats för att passa installationer i kommersiella byggnader som kontor, skolor och restauranger. Med sådana installationer i åtanke har vi fokuserat på tre viktiga kriterier när vi konstruerat aggregatet – att göra det flexibelt för installationer i allmänna lokaler och trånga utrymmen, att göra installationsförfarandet så enkelt som möjligt, och att minimera driftskostnader i fastigheten genom bästa möjliga energieffektivitet.

Under utvecklingen av eCO Top har ett nyckelfokus varit att möjliggöra flexibel placering av aggregatet. Två faktorer som gör det möjligt att placera eCO Top i publika miljöer är den diskreta designen, med täckplåtar som tillval, och att vi uppnått en mycket låg ljudnivå – mindre än 35 dB(A) 3 m från aggregatet.

Läs mer om eCO TOP genom att klicka här eller ta kontakt med din lokala säljare genom att klicka här!

Klicka här för att se fler installationsexempel! 

BEHÖVS ALLTID ETT FLÄKTRUM?

Genom decentraliserad ventilation kan du enkelt förändra och anpassa din fastighet för olika behov. Gör en inventering; hur kommer min fastighet att användas? Idag? Om 5 år? eCO Top skapar flexibilitet i din fastighet.

Typexempel på vilka fördelar en eCO Top-installation kan ge i två vitt skilda fastighetstyper hittar du i den här trycksaken. Andra perfekta användings- områden för eCO Top är förskolor och annan skolverksamhet, omklädningsrum och butiker, för att bara nämna några exempel.

Enklare och mer flexibel installation med eCO TOP i fastighet utan fläktrum

Flexibel placering
Topp-anslutningar gör att eCO Top upptar minimalt med golvutrymme. Tack vare en vitlackerad yta och låga ljudnivåer kan aggregatet placeras i publika lokaler.

Energieffektivitet
Aggregatets konstruktion och komponentval är gjort med fokus på att minimera energiåtgången och att spara driftskostnader under hela aggregatets livstid.

eCO TOP OCH ACTIVENT - EN PERFEKT KOMBINATION

Activent är ett ventilationssystem som tillför och distribuerar luft. Små luftstrålar från kanalerna blandas med rumsluft genom induktion. Systemet ger en jämn temperatur och en effektiv genomvädring i hela lokalen. Genom sin enkla kanalföring och smidiga injustering är Activent och eCO Top den perfekta kombinationen i såväl små som stora lokaler.

eCO TOP: EASY

Enkel att transportera
* Passerar 900 mm öppning
* Spår för gaffeltruck

Enkel att placera
* Kompakt
* Låg ljudnivå
* Diskret extern design

Enkel att installera
* Förkonfigurerad styr
*Integrerad ljuddämpare, batter
* Förmonterade sensorer

Enkel att konfigurera
* Handenhet med touchdisplay - Curo Touch
* Commissioning Wizard

Kontakta FläktGROUP

Om du är intresserad av våra produkter och ventilationslösningar för en hälsosam och säker inomhuskomfort, så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper gärna till!

FläktGroup har säljkontor på 18 orter i Sverige.

Hitta din kontakt här>>