VENTILATIONSLÖSNINGAR

HomeEDITION by FläktGroup.

FläktGroup är specialister på att leverera kompletta ventilationssystem för bostäder, vi kallar det: HomeEDITION by FläktGroup.

Det innebär att vi tillhandahåller system som ger exakt önskad funktion och prestanda med maximerad energieffektivitet. Våra systemlösningar håller högsta tänkbara kvalitet när det gäller allt från marknadens bästa luftbehandlingsaggregat, styr- och reglerlösningar, takfläktar, motorer och kyl- och värmeåtervinningssystem till kanalsystem, spiskåpor, luftdon och brandspjäll.

Vi vill påstå att ett noga utformat system uppnår mer än summan av de olika delarna. Fläkt Woods utvecklar och tillverkar både aggregat och komponenter samt bygger samman dem till högpresterande systemlösningar. På så sätt kan vi erbjuda dig som kund full kontroll, bästa tänkbara service av erfarna ventilationsexperter och den mest energieffektiva lösningen.

På bilderna nedan kan du läsa mer om våra olika systemlösningar inom respektive område.