EN TYST [R]EVOLUTION

De nya serierna luftdon och anslutningslådor tar flera stora och små steg för att göra den bästa kombinationen av anslutningslåda och spridare för att klara både dagens och morgondagens krav på enkel projektering, montering, drift och underhåll.

”A new star is born”

En del i arbetet med att underlätta projekteringen är att vi har jobbat vidare med vårt stjärnkoncept. ATLAS, ARIES och INDUS är tre serier luftdon som är uppdaterade med nya namn och nya idéer!

Klicka här för att läsa översiktsbroschyren för våra nya anslutningslådor och spridare!

Klicka här för att komma till övrig teknisk dokumentation och produktinformation!

Klicka här för att komma till våra produktvalsprogram! 

Missa inte heller demonstrationsvideon eller flyern för anlutningslådorna!

KOMPAKT, TYST OCH TIDSBESPARANDE

Våra nya anslutningslådor erbjuder många fördelar. ATTD är vår ”premiumlåda” med imponerande låga ljudnivåer medan ATTS är framtagen för extra kompakta installationer. Båda har en nyutvecklad injusteringsspindel som är enkel, säker och smidig. Till de nya spridarserierna Atlas, Aries och Indus har vi optimerat användarvänligheten vid montering, injustering och service. Självklart med inställbar spaltöppning!

ATLAS

ATLAS är vår serie diskreta don som tar ”mycket luft per decibel”. Visste ni att ATLAS-2 är den spridaren tillsammans med ATTD-lådan som tar mest luft per decibel på markanden?

Samtliga don i Atlas serien passar även utmärkt som frånluftsdon (ATLAS-7, endast frånluft). Perfekt då man vil ha ett enhetligt utseende i rummet.

ARIES

Vår serie dysdon, som är mycket bra på att hantera undertempererad luft. Dessutom med oändligt många inställningsvarianter tack vare att alla dysor går att rikta individuellt.

INDUS

Virvelluftsspridare med hög induktionsgrad. Liksom för alla våra takspridare för integrerat montage i undertak, finns möjligheten att variera spalthöjden.

HÖJ- OCH SÄNKBAR SPALT

Alla våra spridare har traditionsenligt den öppningsbara spalten som gör att man kan välja mellan högflöde eller normalflöde på donet. 

Nu har vi utvecklat användandet så det är ännu enklare att både justera denna spalt och även öppna spridaren för injustering eller rengöring.

NYA ANSLUTNINGSLÅDOR:
ATTD / ATTS

De uppdaterade anslutningslådorna har tagits fram i två olika utföranden, en låda med fokus på låg ljudnivå och en med fokus på liten storlek.

ATTD tillsammans med våra nya spridare blir marknadens tystaste luftdon, med mest luft per decibel, och parallellt med har vi även tagit ATTS som är marknadens mest kompakta anslutningslåda utan att för den sakens skull ha dålig ljudprestanda.

Som kund har ni nu ett val, ni kan välja Premium med mycket låga ljudnivåer eller Small, marknadens minsta. Båda passar samtliga spridare. Och båda är för både till- och frånluft.

ANDRA SMARTA FÖRBÄTTRINGAR

  • ”Böj rakt på”, kan monteras direkt efter en 90 graders böj med bibehållen mätnoggrannhet
  • K-faktorlapp monterad på injusteringsspindel
  • QR-kod både på in och utsidan av lådan för länkning direkt till dokumentationssida
  • Liten injusteringsspindel, för snabb och exakt injustering
  • Snabb ändring av spalthöjden mellan högt och normalflöde
  • Ny produktionsmetod = inga vassa kanter
  • Enkelt att öppna och stänga spridaren med en hand
  • Spjället bibehåller sin inställning även efter urtag ur lådan för rensning av kanalsystem

DEMONSTRATIONSVIDEO:
ANDREAS MARTINSSON


A new star is born"

Andreas Martinsson, Affärsutvecklare hos oss på Fläkt Woods, demonstrerar här hur lätt den nya spridaren ARIES med tillhörande anslutningslåda är att injustera, installera och projektera.


SELECT

SELECT är Fläkt Woods nya webbaserade produktvalsprogram som ersätter ExSelAir. I ett första stadie så kan du använda programmet för att välja, konfigurera och dimensionera kylbafflar, luftdon, spjäll, VAV och kanalsystem. Håll ögonen öppna efter framtida uppdateringar - du kan fortfarande använda ExSelAir men detta kommer fasas ut under 2017!

Testa SELECT>>

ALLTID ÖPPET

Du vet väl om att du kan beställa våra nya luftdon och anslutningslådor direkt från vår webshop?

Kontakta FläktGROUP

Om du är intresserad av våra produkter och ventilationslösningar för en hälsosam och säker inomhuskomfort, så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper gärna till!

FläktGroup har säljkontor på 18 orter i Sverige.

Hitta din kontakt här>>