DATACENTER & ICT

FläktGroup storsatsar på energieffektiv kylning av datacenter och liknande miljöer såsom serverhallar, switching rooms, datahallar och liknande lokaler.

Efter sammanslagning av Fläkt Woods och DencoHappel marknadsförs DENCOs produktportfölj under gruppnamnet FläktGroup.

Här kan du läsa FläktGroups engelskspråkiga Adia-DENCO Product Brochure och Application Brochure. Klicka här för att läsa mer om Multi-DENCO!

KLIMATKONTROLL MED PRECISION FÖR KÄNSLIGA MILJÖER

Vi kan tillförse datacenter och serverhallar av alla storlekar med energieffektiva ventilationslösningar. För att göra det tydligare har vi segmenterat vårt produktutbud utifrån tre generella storleksordningar, stora, mellanstora och små. Vi betraktar ett stort datacenter som större än 5000 m2, ett mellanstort som upp till 5000 m2 och ett litet datacenter som upp till 500 m2. Vi strävar ständigt efter att kunna ge våra kunder den bästa tillgängliga tekniken för maximal effektivitet och god ROI. Våra produkter har konsekventa kylningslösningar med bra redundansfunktioner för kunna anpassa sig till en snabb och stadig växande industri.

Rapporter har påvisat att data center- och ICT-sektorn har femdubblat sin totala energiförbrukning de senaste 10 åren vilket har gjort att datacenter och ICT sektorn står för cirka 2% av den globala energianvändningen, likvärdigt med luftfartssektorn. Aldrig tidigare har energieffektivitet varit så grundläggande för en ny industris framtid.

Vi tillhandahåller inte bara effektiva komponenter, utan kan även erbjuda effektiva system. Med ett brett spektrum av branschkunskaper erbjuder vi ideala arbetslösningar som arbetar i harmoni med nya eller befintliga delsystem, vilket maximerar den potentiella besparande avkastningen.

Våra produkter är konstruerade och byggda med högsta kvalitet i åtanke för att kunna erbjuda ett miljövänligt och ekonomiskt hållbart svar på din förfrågan. Vi kan erbjuda underhåll och service, och ytterligare förlängning av denna hållbarhet. Vi har ett etablerat supportnätverk och en global närvaro, med internationella fabriker, försäljningskontor, service och support finns där du behöver oss.

Adia-DENCO®
Ett luftbehandlingsaggregat med indirekt frikylning, finns för takmontage eller ytterväggs montage, som använder principerna för adiabatisk evaporativ kylning för att leverera exceptionell energieffektivitet för datacenterkylning.

Ultra-DENCO®
En kylvattenbaserad golvlösning med utmärkt kylning och energiprestanda.

Multi-DENCO®
Med en väl genomtänkt struktur för datagolvs kyla till racken, och får en bättre driftsäkerhet och kylning

Rackkylare-DENCO®
Ger hög densitet, kräver liten golvyta, placeras bredvid eller mellan serverracken. Senare expansion av datacentret kan ske stegvis i takt med ökat kylbehov.

Picco-DENCO®
En mindre, flexibel enhet, speciellt utformad för mindre rum.

Kontakta FläktGROUP

Om du är intresserad av våra produkter och ventilationslösningar för en hälsosam och säker inomhuskomfort, så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper gärna till!

FläktGroup har säljkontor på 18 orter i Sverige.

Hitta din kontakt här>>